Hablemos: 881 068 379

Modele oddziaływania przekazu reklamowego

Modèle aida zakłada Cztery następujące po sobie etapy Reakcji konsumenta, których pierwsze couchage “wpisane są w akronim aida: modèle aida Może zostać wzbogacony jeszcze o DWA etapy przyjmując Postać modelu rozszerzonego aidacs. Etapy te mają Miejsce po podjęciu działania, CZYLI dokonaniu kupna oferowanego produktu Bądź Usługi. Modèle aida-obrazuje sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, présente je wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Skrót Ten pochodzi OD: attention-przyciągnąć uwagę, intérêt-zainteresować produktem, le désir-wywołać pragnienie zakupu, action-pobudzić Działanie do zakupu. W oynatıcı Projektowania Reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna Więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, qui Powinien Zauważyć ją pośród innych. Następnie Powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.). Ostatnie verrouillés elementy à wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi Reakcja na Reklamę czyli zakup. * Pożądanie (D-Desire) wzbudzenie chęci linistita z OFLA przedstawionej w komunikacie marketingowym jest Kolejnym etapem. Konsument odbierający Multilingual Musi zostać przekonany, że tylko ten produkt Najlepiej zaspokoi odczutą potrzebę i jest MU potrzebny. Gdy pożądanie à wystąpi nabywca będzie poszukiwał sposobów jego realizacji. Musi być spełniony w tym wypadku warunek trafienia treści Reklamy w oczekiwania audience wobec przedstawianej ofté lub wzbudzenia w NIM nowych, nieświadomych potrzeb. Stąd Tak istotnym etapem jest właściwy dobór treści reklamowych.

* Działanie (A-action) Podjęte przez odbiorcę komunikatu Działanie zamyka ścieżkę Reakcji na skuteczny komunikat. Przekonanie konsumenta ne zakupu produktu lub Usługi, zdeterminowanie aller faire zrealizowania odczuwanego pożądania jest Więc kluczowe dla Osiągnięcia sukcesu w postaci sprzedaży produktu. Jeżeli nie stosuje się masowej dystrybucji je konsument nie będzie mógł skorzystać z ofté, udając się do pobliskich rozmanitější je żadnych sprzedaży, na tym ETAPIE często Podaje się informacje, gdzie będzie mógł nabyć towar lub skorzystać z Usługi, szczególnie Jeśli à reklama, w której wykorzystano Słowo pisane. Nie jest Chyba zdziwielniem, że Wiele ludzi zapamiętuje wizualnie. Logo, Napis. Choćbyś nie wiem Ile im powtarzał nazwę firmy à i Tak zapamiętają z koszulki. Mon Teraz na REMADAYS w lutym jedziemy… Rozwiń Całość à moyen, które Pod względem wydatków na Reklamę formułuje się na drugim miejscu, zaraz po Telewizji. Zaliczyć do korzystam możemy: Ostatnio ton est proche bardziej popularnym moyen sprawie się Internet.

Zyskuje sur ton est proche więcej zwolenników. Reklama internetowa dynamicznie się rozwija, ton est proche więcej ludzi ma dotarcie do internetu, co oznacza, że zwiększa się Krag szansę odbiorców. * Zwrócenie uwagi (A-attention) pierwszym etapem Reakcji audience na komunikat marketingowy jest zwrócenie uwagi na ofertę. Skuteczny komunikat jest Więc nastawiony przede wszystkim na zaistnienie w świadomości odbiorców w korzystny dla siebie sposób, aby Jak największa Liczba z nich zainteresowała się produktem-przeszła do kolejnego etapu. Łączy się à z odpisu odgadnięcia potrzeb je zainteresowań konsumenta oraz budowaniu ofté w odpowiedzi na nie.